Ghi Dấu Gieo Hạt tại ViHonNet.Com

(Sau đây gọi tắt là “Chương Trình”)

Điều Khoản & Điều Kiện

Ghi Dau Gieo Hat

Điều Khoản QUAN TRỌNG:

Khi bạn tham gia chương trình Ghi Dấu Gieo Hạt tại ViHonNet.Com, bạn sẽ được hệ thống ghi nhận khi có giao dịch xảy ra từ người được bạn gieo hạt giới thiệu đến với ViHonNet.Com. Chúng tôi sẽ xác nhận giao dịch khi đã thành công và có phần tổng kết mỗi cuối tháng để gửi giá trị ghi nhận bằng tiền thưởng đến bạn. Giá trị ghi nhận sẽ được công bố rõ ở cộng đồng học viên ViHonNet.Com sau khi nhân với hệ số phần trăm chi thưởng.

Ghi Dấu Gieo Hạt – Điều Khoản và điều kiện liên quan khác:

  1. Chỉ có những thành viên là học viên/ khách hàng của ViHonNet, hoặc được phê duyệt mới có được tài khoản thành viên Gieo Hạt.
  2. Hệ thống chủ yếu ghi nhận giao dịch thành công.
  3. Email thông báo sẽ được tự động gửi đến tài khoản thành viên Gieo Hạt liên quan khi có giao dịch liên quan xảy ra.
  4. Sau khi ViHonNet xác định giao dịch thành công, giá trị chi thưởng thưc tế sẽ được ghi nhận.
  5. Chỉ có những thành viên Gieo Hạt đang hoạt động không ngắt quãng quá 2 tháng liên tục mới được nhận giá trị chi thưởng.
  6. Thành viên gieo hạt đạt được điều kiện số 5 và trong vòng 3 năm liên tục sẽ ghi nhận giá trị chi thưởng trọn đời khi có giao dịch phát sinh từ người giới thiệu.
  7. Nhằm đảm bảo quyền lợi, cân bằng cho hoạt động của các bên tham gia, ViHonNet có quyền cập nhật thay đổi chính sách chương trình mà không cần thông báo trước đến thành viên Gieo Hạt.
  8. Chu kỳ tháng được tính theo Dương lịch.
  9. Giá trị ghi nhận được tổng kết trong khoảng từ ngày 1 – ngày 5 hàng tháng và được gửi đến thành viên trong khoản ngày 5 – ngày 10 hàng tháng khi đạt ngưỡng từ 500.000đ trở lên.

Trân trọng!
ViHonNet.Com