fbpx

60 NGÀY HỆ THỐNG BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG LAN TỎA

    14.868.000

    Xây dựng thang giá trị, hệ giá trị sản phẩm dịch vụ

    Cách tạo phễu và thu hút khách hàng tiềm năng

    Tư duy xây dựng hệ thống tự động tìm kiếm khách hàng

    Lan tỏa sản phẩm, dịch vụ với đòn bẩy hệ thống tự động