fbpx

60 NGÀY HỆ THỐNG THU HÚT KHÁCH HÀNG TỰ ĐỘNG

    12.868.000

    ✅ Biết cách xây dựng các hệ thống thu hút khách hàng tự động

    ✅ Gửi thông tin chăm sóc hoặc sản phẩm cho hàng loạt khách hàng một cách tự động

    ✅ Biết cách đưa khách hàng tiềm năng vào phễu để chăm sóc và bán hàng

    Xây dựng các quy trình marketing, bán hàng hoàn toàn tự động