fbpx

Automation Sale System

8.868.000

Gói VIP

– Bộ video khóa học trị giá 8.868.000đ

– Bộ video xuất bản Ebook trị giá 868.000đ

– Bộ video vận hành website dành cho người không biết lập trình trị giá 1.868.000đ

– Hỗ trợ qua nhóm Facebook trong vòng 1 năm trị giá 3.868.000đ

– Coaching trực tiếp qua zoom trong 6 buổi trị giá 18.868.000đ

HƯỚNG DẪN MUA