fbpx

MARKETING VÀ THƯƠNG HIỆU

9.868.000

✅ Hiểu về marketingmarketing đúng chiến lược

✅ Bí mật xây dựng quy trình marketing

✅ Biết cách xây dựng thương hiệu trong mắt khách hàng

✅ Tạo độ tin cậy, uy tín cho thương hiệu

Danh mục: