fbpx

TRÌNH BÀY EBOOK DƯỚI DẠNG PDF

168.000

Ebook đang trong giai đoạn hoàn thành!

Bạn có thể mua trước, chúng tôi sẽ gửi đến bạn ngay xong khi quá trình xuất bản, đóng gói hoàn tất.

Sử dụng mã ưu đãi:

UUDAI90 để được giảm 90% chỉ còn 36.800đ (Chỉ dùng được cho 10 bạn đăng ký đầu tiên)

UUDAI80 để được giảm 80% chỉ còn 73.600đ (Chỉ dùng được cho 10 bạn đăng ký tiếp theo)

Lưu ý: khi mã ưu đãi đạt đủ số lượng, vui lòng dùng mã ưu đãi khác, hoặc bạn sẽ mua theo giá/ ưu đãi hiện hành. Trân trọng!

HƯỚNG DẪN MUA
Danh mục: