fbpx

Mind Map Quy Trình Xây Dựng Hệ Thống Bán Hàng Online Tự Động

368.000

✅ Quy trình 11 bước hình thành hệ thống bán hàng online tự động với website.

✅ Các việc cần làm để sở hữu hệ thống trong vòng 2 tuần.

✅ Quy trình 14 bước để có nội dung trang bán hàng hiệu quả.

✅ 3 yếu tố gia tăng tỉ lệ chuyển đổi.

✅ 3 dạng cảm nhận khách hàng giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi.

HƯỚNG DẪN MUA